Crearea algoritmilor de control care operează independent de persoana fizică

Prin intermediul tehnologiilor BPM integrate cu Fluentis ERP, din momentul definirii rolurilor și sarcinilor pe fiecare
persoană, este posibilă atribuirea anumitor activități neinteractive la algoritmi de control care operează independent
de prezența fizică a persoanei. Acest lucru permite evidențierea situațiilor critice, notificate de exemplu via e-mail,
cerând operatorului să le gestioneze în timp real.

Case study