Ce funcționalități nu pot lipsi în un ERP

Facebook Facebook

 Piața actuală este determinată de o cerere extrem de flexibilă; protagonistul absolut este, evident, Clientul.

Obiectivul fiecărei companii este satisfacerea necesităților clientului. Personalizarea produsului și respectarea termenelor de livrare sunt elementele fundamentale ale unei companii de succes.
Piețe tot mai competitive și creșterea complexității au focalizat atenția tot mai mult asupra satisfacerii necesităților reale ale clientului, mai degrabă decât asupra nevoilor interne.

Prin urmare, un sistem informațional trebuie să poată integra toate aspectele afacerii, de la planificare la crearea produselor sau serviciilor, dar și vânzări, achiziții și marketing. Pentru a răspunde cerințelor noi și în schimbare ale clientului, la începutul anilor 90, apar primele sisteme ERP (Enterprice Resource Planning), acronimul inventat de Gartner pentru a defini un software menit să rezolve problema managementului și integrării transversale a fluxuri de informații care permit o viziune unitară asupra managementului companiei. Prin urmare, ERP susține, integrează și automatizează procesele industriale.

Un sistem ERP se caracterizează printr-o serie de module funcționale concepute pentru a oferi suport proceselor companiei, dar ...

Care sunt cele mai importante module și funcționalități ale unui ERP?

Iată câteva dintre cele mai strategice caracteristici:

1)    Finanțe și control: Se ocupă de toate operațiunile privind contabilitatea și controlul de gestiune. A fost primul sector care a fost informatizat, deși astăzi evoluția către procesarea computerizată și a altor domenii a redimensionat funcția acestui sector.

2)    Logistica: Conține toate activitățile în legătură cu fluxul fizic de materiale, semifabricate, produse finite și materii prime. Acest modul este strategic pentru companie, deoarece în cele mai avansate sisteme permite și identificarea locațiilor fizice ale articolelor, urmărirea originilor și destinațiilor grupurilor de articole (loturi) sau a articolelor individuale (numere de serie). Permite operarea cu manipulare parțială sau total automatizată.

3)    Vânzări și distribuție: Se ocupă de definirea caracteristicilor comerciale ale produselor și clienților, stabilirea condițiilor contractuale, furnizarea suporturilor informative pentru funcțiile operative, cum ar fi crearea de oferte, efectuarea de ordine deschise și executive, definirea transporturilor, crearea documentelor de transport. În cele mai avansate sisteme, pe lângă aceste funcții de bază, sunt disponibile proceduri pentru tratarea grupurilor de achiziție și lanțurilor comerciale, definirea fluxurilor complexe de control, de validarea, expedierea și organizarea centrelor de distribuție remote.

4)    Planificarea producției: Aceste funcționalități au ca obiectiv organizarea utilajelor, instalațiilor și operatorilor implicați în procesul de producție. Organizarea unui sistem de producție implică luarea de decizii pe termen scurt, mediu și lung care afectează semnificativ rezultatul economic al companiei. Optimizarea procesului urmărește reducerea costurilor de producție, menținând totodată un nivel ridicat de calitate a produsului finit.

5)    Management client: Astăzi, atenția acordată clientului a devenit un aspect fundamental pentru companii, atât în faza anterioară vânzării (CRM), cât și la post vânzare (customer service).

6)    Project Management: Activități care vizează atingerea obiectivelor unui proiect.

Fiecare funcționalitate și modul trebuie evaluat pe baza necesităților reale ale companiei și, în multe cazuri, funcționalitățile de bază trebuie să fie personalizate pentru client, dar astăzi, pentru a rămâne competitive, companiile trebuie să adopte un sistem informațional care să le permită să concureaze și să câștige pe piața globală.

Înapoi la categoria RĂSPUNSURI PENTRU PARTENERI.

Facebook Facebook