Elektroindustrija –
Fluentis ERP

Želite li saznati više o Fluentis ERP-u?


  METEL, standard za elektroindustriju

  Fluentis ERP ima specifično rješenje za upravljanje posvećeno vertikalnom tržištu proizvodnje električne opreme. Fluentis ERP nudi tvrtkama u tom sektoru standardizaciju procedura i upravljanje dokumentima narudžba.

  • Upravljanje narudžbama u Metel standardu
  • Upravljanje Metel popisom
  • Upravljanje računima i verzijama ciklusa

  Upravljanje proizvodnjom elektroničke opreme uz Fluentis ERP

  UPRAVLJANJE METEL NARUDŽBAMA

  Kroz ovaj postupak moguće je izdati nalog dobavljaču u skladu sa standardom relevantnog EDI-a. Narudžba se preusmjerava odgovarajućem odjelu koji može otpremiti dokument navedenom dobavljaču.

  UPRAVLJANJE METEL CJENIKOM

  Kroz ovaj postupak moguće je prenijeti ažuriranja cjenika svim svojim kupcima u Metel standardnom formatu, tako da se mogu lako tretirati i upravljati automatski u prodajnom lancu.

  RAEE UPRAVLJANJE

  Ovim postupkom moguće je upravljati diferenciranim povratom materijala od kojih su električni i elektronički uređaji, poput bakra, željeza, čelika, aluminija, stakla, srebra, zlata, olova i žive, čime se izbjegava rasipanje resursa koji mogu biti ponovno iskorišteni, kako bi se osigurala ekološka održivost i izgradnja nove opreme.

  Želite li saznati više o Fluentis ERP-u?


   KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

   Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku