Uz 20 godina iskustva stečenog u različitim vertikalnim tržištima, Fluentis omogućuje izuzetne rezultate
u različitim sektorima, koristeći najbolje prakse i specifične sadržaje. Fluentis je u stanju optimizirati
upravljanje vašim ključnim poslovanjem i povećati komercijalni potencijal u različitim sektorima tržišta.
Dugogodišnje iskustvo ostvareno uz naše klijente iz različitih vertikalnih tržišta te analiza različitih
područja doveli su do realizacije sve specifičnijih sadržaja. Pristup savršenom sustavu parametrizacije
omogućuje algoritmima Fluentisa rad na osnovi postavki definiranih u fazi analize i prilagodbe proizvoda
za određenog klijenta ili određeno vertikalno tržište. Slijede vertikalna tržišta implementirana u
području Fluentisa.