Fluentis, preveden i lokaliziran na više jezika, rezultat je projekta postignutog zahvaljujući
korištenju niza integriranih modula u cilju zadovoljavanja svih pojedinih poslovnih potreba i ponude
kompletnog paketa rješenja.