Nabava

Nabava

Učinkovito upravljanje nabavom čini vaše poslovanje konkurentnim

Područje nabave neophodno je za tvrtku, jer vam omogućuje optimizaciju nabave robe, poluproizvoda i potrebnih usluga, osiguravajući kvalitetu i pravovremenost te svodeći troškove na minimum.

Statistike dobivaju se kroz izvješća: dostupnost robe, kašnjenja isporuke, dogovoreni popusti, kupljene količine itd.

Nabava je povezana sa računovodstvom kako bi se mogla pratiti profitabilnost ugovora.

Povezanost nabave sa drugim prodručjima Fluentis ERP-a:

Nabava je povezana s područjem planiranja proizvodnje (MPS). Stoga je moguće od plana proizvodnje, dobiti zahtjeve za nabavu.

Područje Nabave je također povezano s prodajom: moguće je automatski kreirati narudžbenicu iz narudžbe kupca, kako bi se ubrzao proces organizacije opskrbnog lanca.

Nabava je povezana i sa područjem Logistike kako bi se mogap pratiti utovar robe.

Zahvaljujući računovodstvu, moguće je knjižiti fakture iz nabave jednostavnim klikom, dok Kontroling omogućuje praćenje marža.

MODULI:

Nabavni
cjenici

Jednostavnost upravljanja cjenicima nabave uvozom cijena dobavljača i referenci omogućuje vam donošenje pametnijih odluka o nabavi na temelju popusta, količina, pakiranja i posebnih ugovornih uvjeta.
Prodajne cijene mogu se temeljiti na cijenama dobavljača, a cijene se automatski ažuriraju. U cjenicima je moguće definirati popuste, popuste za količinu ili oporezive iznose te jedinične cijene za skupine.
Održavanje cjenika omogućuje ažuriranje cijena i popusta samo za neke od artikala u cjeniku te dupliciranje cjenika povećanjem i smanjenjem cijena.

SAZNAJ VIŠE

Nabavni cjenici obuhvaćaju:

 • Upravljanje cjenicima dobavljača
 • Uvoz cjenika dobavljača iz excela ili putem procedure

Politike
popusta

Ovaj dodatak je kreiran kako bi zadovoljio tipične potrebe komercijalnih tvrtki koje rade s nacionalnim katalozima i s kategorijama popusta, koje usklađuju prodajne cijene s nabavnim cijenama povezujući kategorije popusta prodaje s kategorijama popusta dobavljača.

SAZNAJ VIŠE

Obuhvaća:

 • Formule ažuriranja cijena/popusta

Zahtjev
za nabavu

To je poveznica između proizvodnje i pasivnog ciklusa. Zahtjevi za nabavu automatski se generiraju na temelju planiranja proizvodnje. 

Zahtjev
za ponudu

Zahvaljujući zahtjevima za ponudu, moguće je kreirati natječaje i uspoređivati ​​prijedloge.
Jednim klikom možete kreirati zahtjev za ponudu iz zahtjeva za nabavu. Odabirom najbolje ponude jednostavno se kreiraju narudžbenice i može se analizirati kvaliteta dobavljača putem nadzornih ploča.

SAZNAJ VIŠE

Zahtjev za ponudu obuhvaća:

 • Upravljanje zahtjevima za ponudu
 • Procedure stvaranja narudžbu dobavljačima iz ponuda

Narudžbe
dobavljačima

Omogućuje vam da brzo upravljate nabavom robe i da kroz parametre izaberete dobavljača i metodologiju za traženje cijena koje će biti predložene u narudžbi.
Dodavanje varijanti proizvoda unutar narudžbenice vrlo je jednostavno, putem linija ili polja, koji prikazuju sve moguće kombinacije proizvoda (npr. veličine, boje).

SAZNAJ VIŠE

Narudžbe dobaljačima obuhvaćaju:

 • Upravljanje narudžbama
 • Detalji narudžba
 • Procedura automatskog stvaranja narudžbe (klijenti ili nabava)
 • Praćenje vremena isteka, popisa narudžba prema vrijednosti i količini

Primitak
robe

Jednostavnim klikom moguće je kreirati popise primljene robe iz narudžbenice kako bi se provjerio ulaz materijala prema varijantama, lokacijama, lotovima i serijskim brojevima. Voditelj skladišta imat će pregled stanja zaliha i dostupnost sirovina za ostale odjele.

Primke

Djelatnici odjela nabave mogu izraditi primku jednostavnim ispunjavanjem narudžbi dobavljača. Korisnik može integrirati podatke potrebne za kontrolu robe kako bi se provjerila valjanost ulaznog računa. Nadzorne ploče omogućuju kontrolu cijene između naručenih i primljenih stavaka.

SAZNAJ VIŠE

Primke obuhvaćaju:

 • Upravljanje primkama, ispis lista
 • Utovar
 • Procedura primitka robe
 • Izuzete narudžbe

Ulazne fakture

Integracija s Fluentis Business Hubom olakšava zaprimanje ulaznih elektroničkih faktura. Automatsko generiranje ulaznih faktura i njihovo knjiženje ubrzat će poslovne procese. Skladišne procedure omogućuju i jednostavno upravljanje dostupnošću i zalihama robe.

SAZNAJ VIŠE

Ulazne fakture obuhvaćaju:

 • Upravljanje fakturama i ispisima
 • Knjiženja
 • Uvoz faktura unutar skladišta
 • Valorizacija primka i registracija dolazaka robe od podizvođača
 • Generiranje fakture iz primitka robe

Želite li saznati više?

KONTAKTIRAJTE NAS PUTEM OBRASCA