KORISNE

Fluentis d.o.o.

Rapska ulica 46b, 10000 Zagreb
Trpimirova ulica 2, 51000 Rijeka
T +385 (0)1 353 5890
info.hr@fluentis.com
OIB: 35017460745
Matični broj: 4753917