IBSA – Institut Biochimique SA


Lugano, Švicarska
Italija

 

IBSA – Institut Biochimique SA


Lugano, Švicarska
Italija

 
logo Ibsa
Korporativni sektor Farmaceutski
Proizvod  Produzione e sviluppo prodotti
Farmaceutici
Fluentis ERP
Način rada
ReferentDott. Romano D’Alessandro, CIO
Sito
aziendale
ibsagroup.com/it

"Sa Fluentis ERP-om uspjeli smo pružiti jednoj velikoj tvrtki poput IBSA potrebnu fleksibilnost, zahvaljujući naprednim tehnologijama koje karakteriziraju Fluentis"

Dott. Romano D’Alessandro, CIO – IBSA

IBSA GRUPA

IBSA je farmaceutska tvrtka sa privatnim kapitalom koja je osnovana 1945. godine u Luganu od strane švicarskih biologa.
Njena je povijest doživjela odlučujući trenutak 1985. godine, kada je trenutna uprava stekla imovinu potpuno redefinirajući svoju viziju i strategiju, dovodeći IBSA-u po prvi puta na međunarodnu scenu.

Sljedećih godina, izvanredan i intenzivan razvojni program omogućio je proširenje imovine tvrtke i stvaranje konkurentnog portfelja proizvoda koji pokriva 9 glavnih terapijskih područja i s kojima je IBSA postigla vodeću poziciju na svjetskim tržištima.
Zahvaljujući konsolidiranoj strategiji širenja, IBSA je prisutna sa svojim proizvodima u preko 80 zemalja na 5 kontinenata, ima 13 podružnica u Europi, Kini i Sjedinjenim Državama, a koristi strateško komercijalno partnerstvo s Laboratoires Genevrier u Francuskoj i proizvodnju u Italija s Altergonom.

Nakon opsežne ekspanzije, IBSA zapošljava ukupno 2.000 ljudikoji su raspoređeni u razne urede i proizvodne pogone.
Od 1985. godine 400 milijuna švicarskih franaka uloženo je u ljudske resurse, proizvodne kapacitete i inovacije. Trenutno IBSA Grupa posjeduje 65 ekskluzivnih patenata, dok je nekoliko drugih još u fazi izrade.

IBSA je trenutno četvrti najveći operater na području Plodnosti i jedan od svjetskih lidera u proizvodima na bazi hijaluronske kiseline. S gledišta proizvodnih kapaciteta, IBSA se može pohvaliti sa visokim brojevima: svake godine iz svojih tvornica izađe 14 milijuna ampula hormona, 300 milijuna mekih kapsula i 60 milijuna pakiranja gotovih proizvoda.

U 2019. godini približno 80% prometa ostvareno je u Europi (uključujući Švicarsku), od čega se 78% odnosi na proizvode iz četiri glavna terapijska područja: Ljudska reprodukcija, Reumatologija, Bol i upala, Dermatologija.

IZAZOV

Tvrtka je 2005. godine koristila ERP rješenje međunarodne prirode koje se pokazalo limitirano po pitanju potrebe fleksibilnosti i prilagodljivosti bezbrojnim potrebama koje su se pojavile u različitim operativnih odjelima.

Izazov sa kojim se trebalo suočiti bio je razvoj između međunarodne referentne platforme, gdje je tvrtka poput SAP-a, koja je u mogućnosti podržati sve "nove" tvrtke koje je IBSA grupa, trebala steći u raznim zemljama putem FI-CO obrasca, te fleksibilnog ERP-a poput Fluentisa, koji je prije svega može podržati sve procese FDA validacije, koji su ključna načela cijelog farmaceutskog svijeta.

Fluentis se pokazao kao vrlo pouzdana platforma, sposobna prilagoditi se kontinuiranim potrebama povezivanja sa svijetom proizvodnje, s distribucijskim i logističkim sustavima te s dolaznim i odlaznim protocima informacija koji se odnose na područja Nabave, Prodaje i Planiranja Proizvodnje.

FLUENTIS RJEŠENJE

Proizvod Fluentis ERP instaliran je i operativan u područjima Prodaje, Nabave, Logistikom, Planiranje u višekompanijskom Proizvodnje na proizvodnim pogonima u Luganu i Lodiju.

Fluentis ERP, sa svojim performansama i sigurnošću, omogućio je suočavanje s kontinuiranim potrebama prilagodbe specifičnim proizvodnim procesima za farmaceutski svijet.
Posebna se pažnja posvećuje svim tokovima povezivanja sa logističkim procesima.

Uz Fluentis WMSaplikaciju koja se bavi upravljanjem i mapiranjem svih logističkih tokova, obrađene su specifične potrebe vezane za skladištenje proizvoda te njihovo unutarnje kretanje između različitih fizičkih i logičkih skladišta.

Sa BizLink obrađivali su se svi integracijski procesi povezani sa svijetom vanjske logistike prema skladištima farmaceutskih distributera, kao i organiziranje informacija koje se odnose na dolazne postupke koji su povezani sa Sales Force Automation aplikacijama.

PREDNOSTI

check blue

INSPEKCIJA

Najvažniji postignuti rezultat je mogućnost pregleda svih procesa koji su se dogodili u proizvodnom procesu proizvoda. Nakon što su uspješno prošli faze inspekcije FDA osoblja o dosljednosti, ispravnosti i transparentnosti aktivnosti upravljanja proizvodima koji su važan element za sigurnost gotovog proizvoda prema krajnjem kupcu.

check blue

VRIJEME I TROŠKOVI

Kontrola vremena proizvodnje i troškova povezanih s proizvodnim serijama svake pojedine stavke cilj je koji se postiže upravljanjem i napredovanjem proizvodnje.

check blue

IDENTIFIKACIJA

Eliminacija dvostrukog etiketiranja između usklađenih i neusklađenih proizvoda, dovela nas je do cilja koji je postignut u pogledu skladišne i proizvodne logistike.

check blue

USKLAĐENOST

Zahvaljujući postupcima predviđenim farmaceutskim standardom za primjenu koji su dostupni u Fluentis ERP-u, tvrtka je u skladu s kriterijima i protokolima predviđenim GMP i FDA praksama postigla provjeru valjanosti. Pomoću Audit Trail nativnog sustava moguće je upravljati u skladu s regulatornim zahtjevima, logikom i postupcima pristupa i odobrenja koji su neophodni za poštivanje GMP regulatornih protokola za validaciju.

check blue

ODRŽAVANJE

Integracija u proizvodni sustav upravljačkim obrascem za planirano održavanje, bila je jedan posebno učinkovit element koji je omogućio da se potrebe proizvodnje podudaraju s potrebama ureda za održavanje.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku