ERP rješenje
za sektor
obrade metala

Želite li saznati više o Fluentis ERP rješenju?


  ERP rješenje za tvrtke koje se bave proizvodnjom metala koje žele inovirati, povećati performanse i konkurentnost!

  Fluentis ERP prati tvrtke za obradu metala u procesu inovacija i poboljšanja performansi. Paket visokotehnoloških rješenja je dizajniran i razvijen na način na koji bi podržao potrebe proizvodnih tvrtki, njihovih lanaca opskrbe i međunarodnog poslovanja.

  • Skalabilno rješenje koje pokriva sva područja poslovanja
  • Upravljanje i planiranje proizvodnje
  • Planiranje resursa: materijali, radni centri i ljudski resursi
  • Kontrola proizvodnje i povezani napredak
  • Integracija strojeva - industrija 4.0
  • Troškovi u proizvodnji
  • Integrirano rješenje za korporativne grupe 
  • Potpuna integracija administrativnih i novčanih procesa
  • Integrirana kontrola upravljanja
  • Integrirano područje kvalitete
  • Integrirana logistika i WMS

  FLUENTIS ERP RJEŠENJE KOJE PRUŽA PREDNOSTI VAŠOJ TVRTKI:

  Fluentis ERP je specijalizirano rješenje za mehaničku proizvodnju s algoritmima koji će vam omogućiti upravljanje svim unutarnjim i vanjskim poslovnim procesima tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda od dizajna, prodaje, nabave materijala, planiranja unutarnje proizvodnje i/ili radnih naloga, skup podataka o proizvodnji, a da se ne zaboravi integracija Industrije 4.0 na Proizvodno i Automatsko skladište.

  Važna poluga za konkurentnost s potpunom integracijom cjelokupnog lanca opskrbe, automatskom razmjenom informacija između svih sudionika, dakle i prema krajnjem kupcu i dobavljačima i prema trećim stranama. Fluentis je opremljen APP-ima koji omogućuju kompaniji da integrira podizvođače, upravljajući protokom informacija o naručenim operacijama i prikupljajući povezani napredak, ne zaboravljajući rješenja koja integriraju APP-ove za razvoj poslovanja poput CRM-a, B2B-a i B2C-e-trgovine. Sve se zatim prelijeva u kontrolu upravljanja koja je povezna s administrativnim i rizničkim područjem. Time se povećava fleksibilnost i kvaliteta koji su ključni čimbenici uspjeha tvrtke u sektoru proizvodnje, što im omogućava da se suoče s izazovima na tržištu koje se stalno mijenja.

  Fluentis ERP opremljen je integriranim dodacima kao što je Business Analyticssa nadzornim pločama koje prate KPI tvrtke, Fluentis Mobile WMS koji upravlja s svim rukovanjem materijalima od prihvaćanja do interne logistike do radio frekvencije s određenom aplikacijom osjetljivom na dodir, do isporuke same pošiljke.

  Želite li saznati više o Fluentis ERP rješenju?


   Snaga rješenja Fluentis Proizvodnja:

   RJEŠENJE S POKRIĆEM  SVIH POSLOVNIH PODRUČJA

   Fluentis ERP cjelovito je rješenje koje pokriva sve funkcije tvrtke bez potrebe za integriranjem vanjskih podsustava. Prisutnost unaprijed konfiguriranih i parametriziranih praksi omogućava važnu učinkovitost u fazi provedbe projekta.

   UPRAVLJANJE I PLANIRANJE PROIZVODNJOM

   Fluentis ERP rješenje za proizvodnju posjeduje područje APS za planiranje proizvodnje, koje omogućava kombiniranje optimizacije i fleksibilnosti proizvodnih i logističkih procesa s ograničenjima proizvodnje, dostupnošću materijala i proizvodnih resursa te poštivanjem datuma isporuke.

   PLANIRANJE RESURSA: MATERIJALI, RADNI CENTRI I LJUDSKI RESURSI

   Fluentis ERP rješenja za proizvodnju ima područje planiranja opremljeno algoritmima MRP I i II za optimizaciju nabave materijala i efikasnost resursa, CRP (Capacity Resource Planning) za upravljanje opterećenjima radnog centra koja su također prikazana u određenim Ganttovim dijagramima

   INTEGRIRANO RJEŠENJE U ZA KORPORATIVNE GRUPE

   Fluentis ERP rješenje izvorno podržava rad sa više tvrtki koje se nalaze u istoj bazi podataka te imaju više razina oporezivanja, multijezično sućelje sa podrškom za više valuta. Dostupne su i funkcije poslovanja grupacije za automatizaciju stvaranja i protoka informacija između tvrtki koje pripadaju korporacijskoj grupi.

   INTEGRACIJA STROJEVA UNUTAR INDUSTRIJE 4.0

   Fluentis modul proizvodnje ima BizLink integraciju – razmjenu podataka koja omogućava automatsku dvosmjernu komunikaciju sa sustavima i strojevima, kao i nadzorne ploče koje prate napredak i učinkovitost proizvodnje u stvarnom vremenu.

   PROCJENA TROŠKOVA MATERIJALA I PROIZVODNJE

   Pomoću Fluentisa imat ćete mogućnost automatizirati prikupljene proizvodne podatke koji su već integrirani s dijelom nabave materijala, tako da pravovremeno opravdate svoje artikle i relativne proizvodne narudžbe.

   KONTROLA PROIZVODNJE I RELATIVNI NAPREDAK

   Fluentis ERP rješenje za proizvodnju ima vlastito MES rješenje koje omogućava kontrolu stanja i korištenja resursa (s osobljem, bez nadzora, tradicionalnim strojevima itd.) u stvarnom vremenu putem posebnih nadzornih ploča. Funkcije Fluentis MES-a omogućuju otkrivanje vremena proizvodnje putem nadzornih ploča ili bar-kodova, otpremu rada na temelju ugovora o podizvođenju i automatski pronalaženje napredka. Grafikoni su također dostupni za neposrednu kontrolu učinkovitosti svakog resursa ili postrojenja.

   POTPUNA INTEGRACIJA ADMINISTRATIVNIH I NOVČANIH PROCESA

   Fluentis ERP je kompletno rješenje s administrativnim područjem za ispunjenje lokalnog i stranog oporezivanja. Za tvrtke distribuirane u različitim zemljama dostupan je popis međunarodnog oporezivanja izvorno prisutnog u Fluentisu ili integracijom specifičnih međunarodnih rješenja. Pomoću područja riznice moći ćete upravljati svim financijskim tokovima s osobitom pažnjom na novčani tijek tvrtke.

   KONTROLA UPRAVLJANJA KONTROLA UPRAVLJANJA

   Pomoću upravljačkog modula Fluentis možete detaljno i prema odredištu razvrstati troškove i prihode. U ovom ćete dobiti 2 rezultata: specifično računovodstvo po radnom nalogu / projekt s posebnim izvješćima i grafovima koji ističu marže i profitabilnost, te računovodstvo po mjestima troška, koje prikuplja troškove koji su pripisani svakom odjelu i resursima i omogućava vam izračunavanje stopa. Kontroling također omogućuje dobivanje privremenih financijskih izvještaja s različitim modelima reklasifikacije s automatskim generiranjem sažetih informacija potrebnih za praćenje i usmjeravanje upravljanja tvrtkom, s dijagramima i grafikonima za olakšavanje analize i interpretacije.

   INTEGRIRANO
   PODRUČJE KVALITETE

   Fluentis ERP ima svoje integrirano područje kvalitete koje omogućava definiranje kontrolnih planova proizvoda od strane dobavljača, s definiranjem relativne učestalosti u skladu s otkrivenim performansama. Područje kvalitete osigurati će kvalificiranje svih dobavljača, koji će se ocjenjivati s određenom vrstom licence pod utjecajem provjera predviđenih kontrolnim planom. Iste provjere mogu se provesti tijekom internog procesa proizvodnje, automatski obavještavajući menadžera za kontrolu kvalitete o radnjama koje se provode kroz tijek rada kako bi se upravljalo pritužbama kupaca i unutarnjim i vanjskim neusklađenostima radi poduzimanja potrebnih korektivnih radnji.

   INTEGRIRANA
   LOGISTIKA I WMS

   Fluentis ERP opremljen je specifičnim funkcionalnostima koje mogu povećati unutarnju i vanjsku logističku učinkovitost putem Fluentis Mobile WMS-a koji djeluje u Wi-Fi kontekstu s uređajima sa zaslonom osjetljivim na dodir. Povezan je putem Web usluga na ERP dio pružajući podršku za veću fleksibilnost i brzinu, s informacijama u stvarnom vremenu i smanjenjem pogrešaka. Fluentis Mobile WMS definira fizičku strukturu skladišta u prometnim trakama, policama ili jednostavno u područjima, tako da imaju jedinstvenost lokacija. Postupci ponajprije interveniraju u automatizaciji procesa utovara i istovara materijala, u optimizaciji povlačenja te u logici skladištenja materijala i u ubrzavanju izvršenja narudžbe i primanja materijala.

   Predviđeno je cjelovito upravljanje LOT-ovima, postizanje brzine i preciznosti u aktivnostima operatera, optimiziranje vremena i smanjenja pogrešaka, te jamčenje potpune sljedivosti materijala. Sustav je također opremljen funkcijama potrebnim za upravljanje fazama periodične provjere i inventure.

   SAZNAJTE VIŠE


   Settore Manufatturiero

    

   SAZNAJTE VIŠE

   Pišite nam putem obrasca

   Settore Manufatturiero

   Tvrtke koje su nas odabrale

   Tvrtke koje su nas odabrale

   KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

   Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku