ERP rješenje
za proizvodnju
Sektor elektronike

Želite li saznati više o Fluentis ERP rješenju?


  METEL, standard za proizvodnju električne opreme

  Fluentis ERP ima specifično rješenje za upravljanje posvećeno vertikalnom tržištu elektroničke i električne proizvodnje, zahvaljujući rješenjima stvorenim u suradnji glavnih kupaca sektora. Metel, akronim za Telematska Električnu opremu, zapravo je EDI standard za upravljanje dokumentima i interakciju s ciljem da se kompanijama u tom sektoru ponudi standardizacija procedura za kreiranje i upravljanje dokumentima koji se odnose na ciklus narudžbe. RAEE, predstavlja akronim koja se odnosi na gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom; ova je funkcionalnost u potpunosti integrirana i upravljana u Fluentis ERP postupcima.

  • Upravljanje narudžbama u Metel standardu
  • Upravljanje Metel popisom
  • Upravljanje računima i ciklusima verzija

  Rješenje za upravljanje tvrtkama koje se bave proizvodnjom elektronike koje teže vodećoj poziciji putem inovacijama procesa

  UPRAVLJANJE METEL NARUDŽBAMA

  Kroz ovaj postupak moguće je izdati nalog dobavljaču u skladu sa standardom relevantnog EDI-a. Narudžba se preusmjerava u odgovarajući odjel koji može otpremiti dokument navedenom dobavljaču.

  UPRAVLJANJE METEL CJENIKOM

  Kroz ovaj postupak moguće je prenijeti ažuriranja cjenika svim svojim kupcima u Metel standardnom formatu, tako da se mogu lako tretirati i upravljati automatski u prodajnom lancu.

  UPRAVLJANJE
  RAEE UPRAVLJANJE

  Ovim postupkom moguće je upravljati diferenciranim povratom materijala od kojih su električni i elektronički uređaji, poput bakra, željeza, čelika, aluminija, stakla, srebra, zlata, olova i žive, čime se izbjegava rasipanje resursa koji mogu biti ponovno koristiti, osim ekološke održivosti i za izgradnju novih oprema.

  Želite li saznati više o Fluentis ERP rješenju?


   KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

   Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku