Područje
Riznice

Pojednostavite, optimizirajte, prognozirajte i kontrolirajte: upravljanje novcem je ozbiljna stvar


Područje riznice Fluentis ERP-a predstavlja niz modula i postupaka koji tvrtki omogućuju analizu trenda očekivanih financijskih tokova, procjenu rizičnosti i upravljanje komunikacijom ulaznom i izlaznom s kreditnim institucijama.

PREDNOSTI

 • Izvoz datoteka za plaćanje internet bankarstvom (formati: riba, sepa, sdd), uvoz podataka (nepovezana plaćanja) s internet bankarstvom putem standardnih CBI datoteka
 • Simulacije predviđenih financijskih tokova iz dokumenata aktivnih/pasivnih tokova
 • Statistika upravljanja kupcima i statistika naplate
 • Mogućnost povezivanja sa softverom riznice treće strane

Što možete učiniti s Fluentis riznicom?

ISPLATE
DOBAVLJAČA

 • Definicija uplatnica
 • Blokiranje plaćanja nepodudarnosti
 • Slanje telematičke datoteke putem Internet bankinga
 • Ispis odredaba
 • Automatski ispis ili e-mail obavijest o plaćanju

IZVANREDNI
PORTFELJ UČINAK

 • Automatsko stjecanje dospijeća za kreditne instrumente, s automatskim grupiranjem i ukidanjem kreditnih zapisa za određeno razdoblje
 • Upravljanje računima koji podliježu naplati, nakon naplate, popust, i potvrde o obračunu dobavljača, sa zatvaranjem knjige kupca i dobavljača
 • Računovodstvo kretanja bankovnih tranzitnih računa i konačnih akreditacija
 • Upravljanje bankovnim izvodima i izravnim terećenjima
 • Automatsko importiranje bankovnih izvoda
 • Automatsko ponovno otvaranje korisničkih računa ili predmeta kupca / dobavljača u slučaju kreditnih instrumenata koji su predati dobavljaču
 • Definicija N vrste podsjetnika, od kojih se svaki sastoji od 'n' slobodnih faza, s jezičnom definicijom tekstova
 • Obračun kamata na zakašnjelo plaćanje

RAČUN
ZA PREDUJAM

PROTOK NOVČANIH
SREDSTAVA

Omogućuje upravljanje analizom računovodstvenih i prognoziranih financijskih tokova dobivenih iz različitih dokumenata aktivnog i pasivnog ciklusa, posebno prema očekivanom datumu isporuke robe. Analiza omogućuje podjelu predviđanja prema kanalima i očekivanom datumu prikupljanja na temelju povijesnih prosječnih odstupanja.

UPRAVLJANJE
BANKOVNI RAČUNI

Omogućuje usklađivanje bankovnih transakcija s automatskim dodjeljivanjem datuma valute, uvoz kretanja tekućeg računa iz standardne telematske datoteke Abi i poveznicu s povezanim općim računovodstvenim kretanjima.

RIZIK
KLIJENTA

Posvećena je upravljanju i kontroli kreditne situacije s kupcima, uzima u obzir aktivni ciklus koji joj je otvoren, Kao i jednostavnu obavijest o prekoračenju i blokiranju procesa dokumentacije.

Neizostavni radni alat blagajnika, poduzetnika, savjetnika za poslovno upravljanje

Područje riznice Fluentis posvećeno je upravljanju i provjeri izlaznih i nadolazećih financijskih tokova, kako u pogledu odnosa s kreditnim institucijama, tako i u pogledu predviđanja i rizika klijenata. Popis za plaćanje na izlazu priprema se u formatima Sepa, Riba i Sdd; dolazne se čitaju iz bankovnih datoteka i bankovnih izvještaja radi automatskog ili ručnog usklađivanja.

U simulacijama financijskih tokova moguće je presresti sva područja upravljanja, od aktivnih i pasivnih tijekova nekog dokumenata, do podataka o proizvodnji, što omogućuje projiciranje financijske analize izvan jednostavnih računovodstvenih podataka, usmjeravanje istog od strane kreditne institucije i ispravljanje datuma statističkih prognoza prikupljanja i plaćanja zabilježenih u računovodstvene svrhe.

Rizik kupca omogućava statističku i operativnu provjeru autorizacije aktivnih dokumenata pojedinog kupca ili korporativne skupine kojoj pripadaju, interveniranje u protoku prodaje putem upozorenja i blokova autorizacije. Ukoliko želite više finacijskog upravljanja, ne propustite mogućnost povezivanja na glavni softver u industriji, poput DocFinance i Piteco, kroz već konfigurirane tokove.

Neke značajke koje područje Fluentis ERP Riznica stavlja na raspolaganje:

 • Kontni plan na beskonačnim razinama
 • Upravljanje sa više tvrtki ili grupacijom
 • Automatsko vrednovanje računa koje je potrebno primiti
 • Automatizirano upravljanje zatvaranjem i ponovnim otvaranjem računa i prisutnost vođenih postupaka za otvaranje računa i importiranje stanja, sredstava i stavki koje su otvorili drugi sustavi
 • Upravljanje otvorenim stavkama računovodstvene i vanračunovdstvene evidencije
 • Upravljanje napretkom kupca
 • Automatsko upravljanje i knjiženje računa
 • Redovni PDV, prilagođeni i posebni postupci obračuna PDVa, poljoprivredni sustavi, naknade, odgođeni PDV
 • Automatizirano upravljanje godišnjim i mjesečnim oporezivanjem
 • Izvoz Knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Obrada periodičnih poreznih obveza (komuniciranje kvartalnih obračuna PDV-a i elektronsko ovjeravanje poreza po odbitku)
 • Automatizirana obrada Intrastat modela
 • Automatsko poboljšavanje mjesta troška, profitnih centara i narudžbi

 

 

Area Tesoreria gestionale Fluentis

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku