Područje
kvalitete

Planirajte i upravljajte kontrolom kvalitete u svojoj tvrtki na najbolji način


U Fluentis ERP-U područje upravljanja kvalitetom predstavljeno je postupkom koji ima za cilj pružiti konkretnu organizacijsku podršku kako u kontekstu realizacije proizvoda ili pružanja usluge, tako i upravljanju osobljem. QMS quality management system, koji je tipičan kod proizvodnih tvrtki, ima za cilj registriranja i upravljanja aktivnostima vezanim za specifikacije navedene u normi ISO 9001. U Fluentis ERP-u, područje kvalitete integrirano je s nabavom, proizvodnjom, dizajnom, logistikom i upravljanje osobljem.

PREDNOSTI

 • Dokumenti vanjskog podrijetla - pravila i zakoni
 • Interni dokumenti o podrijetlu - popis za provjeru
 • Kontrola djelova (tehnički listovi, planovi kontrole, kontrola elemenata, potvrde o analizi)
 • Pritužbe i nepridržavanje
 • Korektivne radnje
 • Umjeravanje radnih instrumenata
 • Certifikati
 • Kvalifikacija dobavljača
 • Upravljanje osobljem

Što možete učiniti s područjem kvalitete Fluentisa?

OBRAZAC DOKUMENATA
VANJSKOG PORIJEKLA

Ovaj obrazac omogućuje katalogiziranje svih vanjskih dokumenata (zakoni, pravila, priručnici za upotrebu i održavanje, propisi, izjave o sukladnosti, tehničke specifikacije, sigurnosni listovi itd.).
Prednosti:

 • katalogiziranje uključuje upravljanje revizijama
 • dodjeljivanje lokacije za neposrednu sljedivost
 • upravljanje raspodjelom osoblja / funkcija

OBRAZAC DOKUMENATA
UNUTARNJEG PORIJEKLA

Ovaj obrazac omogućuje katalogiziranje dokumenata koji dolaze iz izvora unutar tvrtke (organizacijska shema, procesi, postupci, specifikacije opskrbe, upute za uporabu itd.).
Prednosti:

 • upravljanje izdanjima i revizijama
 • dodjeljivanje lokacije za neposrednu sljedivost
 • upravljanje raspodjelom osoblja / funkcija

Obrazac također omogućuje katalogiziranje:

 • modula
 • kontrolnih popisa
 • zapisnika sastanka

KONTROLA
ARTIKALA

Što možete učiniti s ovim obrascem:

 • l’anagrafica delle schede tecniche di ciascun
  articolo
 • registar planova kontrole
 • upravljanje kontrolom artikala
 • izdavanje certifikata o analizi

PRIGOVORI I
REKLAMACIJE

Što možete učiniti s ovim obrascem:

 • upravljanje pritužbama kupaca
 • upravljanje internim nesukladnostima i

KOREKTIVNE
RADNJE

Dokument koji katalogizira radnje za otklanjanje uzroka neusklađenosti, u cilju sprječavanja njihovog ponavljanja te omogućava registriranje svih akcija usmjerenih:

 • pregledu neusklađenosti (uključujući pritužbe kupaca)
 • utvrđivanju uzroka neusklađenosti
 • procijenjivanju potrebe za akcijama kako bi se osiguralo da se neusklađenosti ne ponove
 • određivanju potrebnih akcija
 • zabilježavanju rezultata izvršenih akcija
 • ispitavanju učinkovitosti provedenih korektivnih akcija

KALIBRACIJA
INSTRUMENATA

Ovaj obrazac omogućava:

 • katalogiziranje svih instrumenata pogodnih za nadzor i mjerenje proizvoda kako bi se definirao u skladu s posebnim zahtjevima
 • registraciju potvrda vanjskih i unutarnjih izvršenih kalibracija
 • planiranje aktivnosti kalibracija
 • registar mjernih alata
 • upravljanje kalibracijom alata

OCJENJIVANJE
DOBAVLJAČA

Uprava osigurava dodjeljivanje potrebnih informacija kako bi se omogućilo ocjenjivanje i odabir dobavljača na temelju njihove sposobnosti isporuke proizvoda u skladu sa traženim zahtjevima, uspostavljanja kriterija za odabir, ocjenu i ocjenu samog dobavljača.

UPRAVLJANJE
OSOBLJEM

Uprava omogućuje katalogizaciju svih zaposlenika, njihovih osobnih i ugovornih podataka.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku