Područje
kvalitete

Planirajte i upravljajte kontrolom kvalitete u svojoj tvrtki na najbolji način


U Fluentis ERP-u Područje upravljanja kvalitetom uključuje sav niz postupaka usmjerenih na pružanje konkretne organizacijske podrške, kako u kontekstu stvaranja proizvoda ili pružanja usluge, tako i kontekstu upravljanja djelatnicima koji sudjeluju u procesima za postizanje kvalitete. Sustav upravljanja kvalitetom (QMS) , tipičan za proizvodnu tvrtku, ima kao cilj bilježiti i upravljati aktivnostima povezanim sa specifikacijama navedenim u ISO 9001 standardu.

PREDNOSTI

 • Vanjski dokumenti - pravila i zakoni
 • Interni dokumenti - popis za provjeru
 • Kontrola artikala (tehnički listovi, planovi kontrole, kontrola artikala, potvrde o analizi)
 • Reklamacije i neusklađenosti
 • Korektivne radnje
 • Kalibracija instrumenata
 • Certifikati
 • Kvalifikacija dobavljača
 • Upravljanje osobljem

Što možete učiniti s područjem kvalitete Fluentisa?

OBRAZAC
VANJSKIH DOKUMENATA

Omogućuje katalogizaciju vanjskih dokumenata (zakoni, pravila, priručnici za upotrebu i održavanje, propisi, izjave o sukladnosti, tehničke specifikacije, sigurnosni listovi itd.).
Prednosti:

 • katalogizacija uključuje upravljanje revizijama
 • dodjeljivanje lokacije radi sljedivosti
 • upravljanje djelatnicima/funkcijama

OBRAZAC
INTERNIH DOKUMENATA

Omogućuje katalogizaciju internih dokumenata (organizacijska shema, procesi, postupci, specifikacije opskrbe, upute za uporabu itd.).
Prednosti:

 • upravljanje izdanjima i revizijama
 • dodjeljivanje lokacije radi sljedivosti
 • upravljanje djelatnicima/funkcijama

Obrazac također omogućuje katalogizaciju:

 • modula
 • kontrolnih popisa
 • zapisnika sastanka

KONTROLA
ARTIKALA

Prednosti obrasca:

 • sastavnica artikala
 • registar planova kontrole
 • upravljanje kontrolom artikala
 • izdavanje certifikata o analizi

PRIGOVORI I
REKLAMACIJE

Prednosti obrasca:

 • upravljanje reklamacijama
 • upravljanje internim i vanjskim neusklađenostima

KOREKTIVNE
RADNJE

Dokument koji katalogizira radnje za otklanjanje uzroka neusklađenosti radi sprječavanja njihovog ponavljanja te omogućava zabilježbu sljedećih radnja:

 • pregled neusklađenosti (uključujući reklamacije kupaca)
 • utvrđivanje uzroka neusklađenosti
 • procijenjivanje potrebe za određenim radnjama kako se neusklađenosti nebi ponovile
 • određivanje potrebnih radnja
 • zabilježavanje rezultata izvršenih radnji
 • ispitavanje učinkovitosti provedenih korektivnih radnji

KALIBRACIJA
INSTRUMENATA

Ovaj obrazac omogućava:

 • katalogiziranje svih instrumenata pogodnih za nadzor i mjerenje proizvoda kako bi se definirao u skladu s posebnim zahtjevima
 • registraciju potvrda vanjskih i unutarnjih izvršenih kalibracija
 • planiranje aktivnosti kalibracija
 • registar mjernih alata
 • upravljanje kalibracijom alata

KVALIFIKACIJA
DOBAVLJAČA

Osigurava dodjeljivanje potrebnih informacija kako bi se omogućilo ocjenjivanje i odabir dobavljača na temelju njihove kvalitete isporuke proizvoda u skladu sa traženim zahtjevima.

UPRAVLJANJE
OSOBLJEM

Omogućuje katalogizaciju svih zaposlenika, njihovih osobnih i ugovornih podataka.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku