Područje
Podugovaranje

Provjerite i upravljajte aktivnostima te rasporedom dobavljača


Područje radnog naloga Fluentis ERP-a omogućava stvaranje naloga za podugovaranje, ručno iz proizvodnje i automatski putem potvrđivanja prijedloga reorganizacije generiranih postupka analize zahtjeva. Nakon što su narudžbe poslane trećim dobavljačima, obrazac upravlja izdavanjem transportnih dokumenata za materijale (uzimajući u obzir materijale koji izravno isporučuju izvođači i njihove zalihe u skladištu), na kraju radi se utovar transportnih dokumenata nabave koji će se koristiti za preuzimanje materijala sa skladišta izvođača. Modul je integriran s troškovnikom i omogućuje upravljanje povratnim kodovima s radnog naloga kroz organizaciju povrata. Sve je integrirano sa upravljanjem cjenicima, što omogućava raspoređivanje cijene kodom i fazom koda.

PREDNOSTI

  • Radni nalozi
  • Dostavnice
  • Povrati
  • Cjenici podizvođača

Što možete sve učiniti sa područjem Radnog naloga?

IZRADA   
RADNOG NALOGA

Radni nalozi osim što se mogu unijeti ručno mogu se i automatski generirati kroz proizvodni planer (MS). Narudžba po svojoj prirodi je vrlo slična narudžbi dobavljača, ima posebnost navođenja niza informacija kao što su: količine poluproizvoda koji se proizvode, količine materijala koji se koriste, količine materijala koji će se isporučiti trećoj osobi na temelju stvarnih zaliha, kao i definiranje niza informacija kao što su rokovi isporuke materijala koji se obrađuje.

ISPORUKE

Kroz ovaj postupak, sa Fluentisom je moguće ispuniti narudžbu radova i realizirati otpremnicu materijala za kooperanta, zatim istovariti robu u središnjem skladištu i voditi evidenciju o njihovoj pohrani u skladištu izvođača. Moguće je upravljati jednim skladištem koje okuplja sve izvođače, što bi bila „Roba na trećim stranama“, te definirati postojanje prema ključu "podračuna" podizvođača.

POVRATI

Upravljanje povratima omogućava utovar robe koja je obrađena u središnjem skladištu i preuzimanje materijala koji je izvođač potrošio tijekom svog procesa proizvodnje. U tom se slučaju otkriva eventualni proizvodni otpad.

CJENICI
TREĆIH STRANAKA

Kroz ovaj postupak moguće je definirati tarife po kojima se podizvođač naplaćuje za preradu poluproizvoda. U ovom je slučaju moguće odrediti cijenu za svaku vrstu „faze prerade“ u kontekstu specifične vrste poluproizvoda.

Prednosti područja radnog naloga

Područje Fluentis ERP-a u djelu radnog naloga omogućava vam upravljanje aktivnim računom rada ili mogućnost organizacije proizvodnje kroz upravljanje vanjskim tvrtkama. Postupak je osmišljen kako bi omogućio dvostruku operaciju, tj. podršku uobičajenom računu za promjenu koda, umjesto da djeluje u kontekstu računa faze rada. U prvom slučaju, već na razini BOM-a, parametri koji su potrebni za identificiranje podataka povezanih s vanjskom obradom i definirani su u članku sastavnog dijela. U slučaju faznog računa rada, već na razini proizvodnog ciklusa, moguće je odrediti je li isti unutarnji ili vanjski. Ovisno o definicijskim parametrima podizvođača, isti će se naplaćivati u vanjskoj obradi, a nakon toga povratkom poluproizvoda moguće je istovariti skladište materijala na podizvođaču i automatski ukrcati poluproizvod u središnje skladište. Ako sa druge strane, tvrtka nema internu proizvodnju, moguće je konfigurirati okruženje radnog naloga kako bi se dobilo upravljanje isporukom između podizvođača. To znači razviti proizvodni kontekst koji karakterizira sve vanjske procese, gdje se isporuka između podizvođača odvija na kraju svakog procesa.

 

 

Area Conto Lavoro gestionale Fluentis

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku