Područje
Podugovaranja

Provjerite i upravljajte aktivnostima te rasporedom dobavljača


Područje upravljanja podizvođačima omogućuje stvaranje naloga ručno iz proizvodnje i automatski pomoću predloženih naloga iz procedura analize potreba. Modul upravlja i izdavanjem otpremnica i unosom primka.
Modul je integriran s troškovnikom i omogućuje vam upravljanje povratnicama od podizvođača. Integracija s cjenikom omogućuje dodjeljivanje cijena prema šifri i prema šifri faze u proizvodnji.

PREDNOSTI

  • Radni nalozi
  • Dostavnice
  • Povratnice
  • Cjenici podizvođača

Što možete sve učiniti sa područjem Podugovaranja?

IZRADA   
RADNOG NALOGA

Radni nalozi mogu se unijeti ručno ali se mogu i automatski generirati iz proizvodnog planera (MS). Nalog je vrlo sličan narudžbi dobavljača, no obuhvaća i drugi niz informacija kao što su: količine poluproizvoda za proizvodnju, količine korištenog materijala, količina materijala koja će se isporučiti podizvođaču na temelju stvarnih zaliha, kao i definiranje niza informacija kao što su rokovi isporuke materijala koji se obrađuje.

DOSTAVNICE

Kroz ovaj postupak, sa Fluentisom je moguće realizirati otpremnicu materijala odnosno istovariti robu u središnjem skladištu i voditi primku robe. Moguće je upravljati područjem skladišta koje obuhvaća robu podizvođača te definirati stavke unutar podračuna podizvođača.

POVRATNICE

Upravljanje povratnicama omogućuje vam utovar obrađene robe u središnje skladište i istovar materijala koje je podizvođač potrošio tijekom svog proizvodnog procesa. Ovim procesom se otkriva da li je došlo do proizvodnog otpada.

CJENICI
PODIZVOĐAČA

Kroz ovaj postupak moguće je definirati tarife po kojima se podizvođač naplaćuje odnosno omogućava određivanje cijene za svaku fazu obrade poluproizvoda.

Prednosti područja Podugovaranja

Područje Fluentis ERP-a u djelu radnog naloga omogućava vam upravljanje aktivnim računom rada ili mogućnost organizacije proizvodnje kroz upravljanje vanjskim tvrtkama. Postupak je osmišljen kako bi omogućio dvostruku operaciju, tj. podršku uobičajenom računu za promjenu koda, umjesto da djeluje u kontekstu računa faze rada. U prvom slučaju, već na razini BOM-a, parametri koji su potrebni za identificiranje podataka povezanih s vanjskom obradom i definirani su u članku sastavnog dijela. U slučaju faznog računa rada, već na razini proizvodnog ciklusa, moguće je odrediti je li isti unutarnji ili vanjski. Ovisno o definicijskim parametrima podizvođača, isti će se naplaćivati u vanjskoj obradi, a nakon toga povratkom poluproizvoda moguće je istovariti skladište materijala na podizvođaču i automatski ukrcati poluproizvod u središnje skladište. Ako sa druge strane, tvrtka nema internu proizvodnju, moguće je konfigurirati okruženje radnog naloga kako bi se dobilo upravljanje isporukom između podizvođača. To znači razviti proizvodni kontekst koji karakterizira sve vanjske procese, gdje se isporuka između podizvođača odvija na kraju svakog procesa.

 

 

Area Conto Lavoro gestionale Fluentis

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku