Visual Taylor:
konfigurator
proizvoda
Fluentis


Product Data Management

Konfiguracija artikala i određivanje prodajne cijene sa PDM softverom


Visual Tailor je konfigurator proizvoda namjenjen za tehničku i komercijalnu upotrebu, pristupačan u Windows i Web formi. S pomoću odgovarajućih pravila omogućuje komercijalnu konfiguraciju proizvoda i precizno određuje cijenu prodaje. U pogledu tehničkog djela Visual Tailor radi na principu automatskog generiranja iz sastavnice i proizvodnih ciklusa. Postoji i 3D modul koji omogućava konfiguraciju proizvoda, također putem interneta. Konfigurator proizvoda Visual Tailor posebno je pogodan za poslovne organizacije u kojima se proizvodni proces odnosi na artikle s visokom varijabilnošću. Tipični je primjer proizvodnje po radnom nalogu u okviru kojeg artikli mogu slijediti drugačije proizvodne procese nego temeljni ili neutralni proizvodi.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku