Fluentis
ERP platforma
za upravljanje


Model SOA (Service-Oriented Architecture)
u Microsoft okruženju

Tehnologija kao temeljni
element Fluentis ERP rješenja


Referentna paradigma Fluentis ERP-a je SOA model (engl. Service-Oriented Architecture - Servisno Orijentirana Arhitektura) dok je temeljna tehnologija izrađena u Microsoft okruženju.
U nastavku ćemo opisati arhitekturu na kojoj se temelji Fluentis.

Fluentis ERP piattaforma soa
Fluentis ERP in Cloud
Fluentis ERP On Premises

CLOUD

Fluentis ERP je aplikacija nove generacije namijenjena prvenstveno Cloud-u i koja se fokusira na sigurnost, distribuciju rješenja, mogućnost rada u Public Cloud, Private Cloud Isolated Cloud.

On Premises

Fluentis ERP se također može koristiti s instaliranjem i izvršenjem softvera izravno na lokalnom stroju, rješenje "unutar tvrtke" je moguće uz potrebne prilagodbe, ažuriranja i sigurnosne kopije.

Fluentis ERP in Cloud

CLOUD

Fluentis ERP je aplikacija nove generacije namijenjena prvenstveno Cloud-u i koja se fokusira na sigurnost, distribuciju rješenja, mogućnost rada u Public Cloud, Private Cloud Isolated Cloud.

Fluentis ERP On Premises

On Premises

On premises verzija proizvoda omogućuje instaliranje softvera izravno na lokalni stroj, uz zajamčene i pouzdane prilagodbe, ažuriranja i sigurnosne kopije.

FULL OBJECT
ORIENTED

Aplikacija Fluentis opremljena je opsežnom bibliotekom objekata koja sadrži golemu bazu podataka smještenu u približno 3.000 tablica i 30.000 polja koje su međusobno povezane kako bi se prikazao širok raspon mogućnosti i sadržaja aplikacije. Aplikacija je objektno orijentirana (engl. Full Object Oriented) jer njen sastav ne predstavlja samo skup strukturnih podataka tablica, već je svaki objekt zapravo u stanju identificirati vrlo precizne upravljačke cjeline. Stoga objekt može predstavljati kupce, dobavljače, skladišne predmete, dokumente kao što su narudžbe ili računi itd. Nadalje, svaki se objekt može koristiti na dva načina: „samo za čitanje” (engl. Read Only), koji prikazuje samo relevantne podatke i „za čitanje/upisivanje” (Read- Write), odnosno također sadrži metode i funkcije putem kojih je moguće komunicirati s algoritmima aplikacije. Dakle, objektna biblioteka predstavlja jedini komunikacijski kanal koji komunicira s cjelokupnim upravljačkim okruženjem, oslobađajući korisnika od potrebe znanja složenih tabelarnih i proceduralnih struktura dizajniranih da mogu izdvojiti, izvršiti i obraditi informacije prisutne u sustav. Još jedan vrlo zanimljiv aspekt je mogućnost unošenja novih predmeta prema specifičnim poslovnim potrebama. Za daljnje informacije o tome upućujemo Vas na poglavlje Prilagodljivo u stvarnom vremenu.

DATABASE
ABSTRACTION (ORM)

Pristup bazi podataka pažljivo je dizajniran. Zapravo, nema izravnog pristupa bazi podataka, već je radna okolina objektno-relacijski mapirana (eng. ORM - Object Relational Mapping). Svaki je objekt u komunikaciji „jedan na jedan”(eng. One-to-One) ili „jedan na više”(eng. Many-to-One) s tablicom baze podataka. Ta ista tablica može istovremeno prikazivati više objekata (na primjer, tablica Kontakti može istovremeno prikazivati objekt Kontakti, objekt Kupci, objekt Dobavljači itd.). Cilj ovakvog pristupa je usmjeravanje svih zahtjeva unosa, izmjena i promjena objekta iz baze podataka u aplikativnoj biblioteki, oslobađajući programera od razvijanja složenih i često netočnih SQL upita. ORM je također u mogućnosti formulirati specifične upite prema korištenom sustavu za upravljanje bazom podataka (eng. DBMS – Database Management System), upotrebom određenih izraza trenutne instalirane verzije SQL-a.

WINDOWS COMMUNICATION
FOUNDATION (WCF)

Komunikacija klijent-poslužitelj unutar Fluentis aplikacije odvija se na određenoj razini: Windows Communication Foundation. Fluentis podržava WCF verziju od 4,5 pa nadalje. Da bi se ubrzala i pojednostavila komunikacija između potrošača Web usluga i poslužitelja zaduženog za njihovo raspolaganje, integrirane su dodatne komunikacijske tehnologije temeljene na WCF razini, poput: WCF podatkovne usluge 5.0 i JSON biblioteke (JavaScript Object Notation).

USER INTERFACE
INDEPENDENT (NO-GUI)

Fluentis GUI dizajniran je za interoperabilnost u SOA okruženju i komunikacijom korisnik-stroj i stroj-stroj. To ukazuje da bilo koje sučelje može biti funkcionalno. Standardno referentno sučelje razvijeno je kroz definiciju u XAML formatu (Extensible Language Mark-up Language) kako bi bilo upotrebljivo i u WPF načinu (Windows Presentation Foundation) i putem Weba u Silverlightu (unutar web preglednika) i u mobilnom okruženju uz pomoć Windows Phone 8.0 ili WindowsRT. Stvaranjem sučelja u HTML5 formatu moguće je koristiti knjižnicu za pristup platformama koje nisu Microsoftove.

Saznajte što Fluentis može napraviti za Vas

Fluentis ERP per PMI

PARTNERI

Prvi ERP sustav koji Vam omogućava da brzo aktivirate vaše klijente u Cloudu, u tri dostupne konfiguracije, pa čak i da ih prilagodite, bez dodatnog i zahtjevnog konfiguriranja. Isprobajte besplatno Fluentis Experience na 30 dana ili otkrijte kako postati Fluentisov distributer u području PARTNERSTVO.

TVRTKE

Isprobajte pogodnosti Fluentis ERP sustava: testirajte besplatno aplikacijuna 30 dana , samostalno i uz podršku naših operatera.

PARTNERI

Prvi ERP sustav koji Vam omogućava da brzo aktivirate vaše klijente u Cloudu, u tri dostupne konfiguracije, pa čak i da ih prilagodite, bez dodatnog i zahtjevnog konfiguriranja. Isprobajte besplatno Fluentis Experience na 30 dana ili otkrijte kako postati Fluentisov distributer u području PARTNERSTVO.

Fluentis ERP per PMI

TVRTKE

Isprobajte pogodnosti Fluentis ERP sustava: testirajte besplatno aplikacijuna 30 dana , samostalno i uz podršku naših operatera.