Fluentis
ERP platforma
za upravljanje


Model SOA (Service-Oriented Architecture)
u Microsoft okruženju

Tehnologija kao temeljni
element Fluentis ERP rješenja


Referentna paradigma Fluentis ERP-a je SOA model (engl. Service-Oriented Architecture - Servisno Orijentirana Arhitektura) dok je temeljna tehnologija izrađena u Microsoft okruženju.
U nastavku ćemo opisati arhitekturu na kojoj se temelji Fluentis.

Fluentis ERP piattaforma soa
Fluentis ERP in Cloud
Fluentis ERP On Premises

CLOUD-u

Fluentis ERP je aplikacija nove generacije namijenjena prvenstveno Cloud-u i koja se fokusira na sigurnost, distribuciju rješenja, mogućnost rada u Public Cloud, Private Cloud i Isolated Cloud.

Fluentis ERP se također može koristiti s instaliranjem i izvršenjem softvera izravno na lokalnom stroju, rješenje "unutar tvrtke" je moguće uz potrebne prilagodbe, ažuriranja i sigurnosne kopije.

Fluentis ERP in Cloud

CLOUD-u

Fluentis ERP je aplikacija nove generacije namijenjena prvenstveno Cloud-u i koja se fokusira na sigurnost, distribuciju rješenja, mogućnost rada u Public Cloud, Private Cloud i Isolated Cloud.

Fluentis ERP On Premises

On premises verzija proizvoda omogućuje instaliranje softvera izravno na lokalni stroj, uz zajamčene i pouzdane prilagodbe, ažuriranja i sigurnosne kopije.

FULL OBJECT
ORIENTED

L’applicazione di Fluentis è identificata da una grande libreria di oggetti di business in grado di rappresentare una vasta base dati che si esprime in circa 3.000 tabelle e 30.000 campi tra loro opportunamente relazionati in modo da rappresentare un contesto molto ampio di esigenze e contenuti applicativi. L’applicazione si definisce Full Object Oriented in quanto la composizione di questa libreria di oggetti rappresenta non solo il set di informazioni strutturali delle tabelle, ma ogni oggetto è in verità in grado di identificare entità gestionali molto precise. Un oggetto può quindi rappresentare i Clienti, i Fornitori, gli Articoli di magazzino, i documenti quali gli ordini o le fatture ecc. Ogni oggetto inoltre può essere di due tipologie diverse: Read Only, ovvero in grado di esporre solo le informazioni ad esso pertinenti e Read-Write, ovvero in grado di esporre anche metodi e funzioni attraverso le quali è possibile interagire con gli algoritmi applicativi. In questo senso quindi la libreria di oggetti rappresenta l’unico canale di comunicazione per interagire con tutto l’ambiente gestionale, svincolando il partner (integrator) dalla conoscenza di complesse organizzazioni tabellari e procedurali concepite per poter estrarre, eseguire ed elaborare informazioni presenti nel sistema. Un ulteriore aspetto molto interessante è la facile estendibilità di ogni oggetto; la pratica di customizing delle entità, in funzione delle specifiche esigenze aziendali rappresenta la quotidianità delle attività del partner o del power user.

DATABASE
ABSTRACTION (ORM)

Pristup bazi podataka pažljivo je dizajniran. Zapravo, nema izravnog pristupa bazi podataka, već je radna okolina objektno-relacijski mapirana (eng. ORM - Object Relational Mapping). Svaki je objekt u komunikaciji „jedan na jedan”(eng. One-to-One) ili „jedan na više”(eng. Many-to-One) s tablicom baze podataka. Ta ista tablica može istovremeno prikazivati više objekata (na primjer, tablica Kontakti može istovremeno prikazivati objekt Kontakti, objekt Kupci, objekt Dobavljači itd.). Cilj ovakvog pristupa je usmjeravanje svih zahtjeva unosa, izmjena i promjena objekta iz baze podataka u aplikativnoj biblioteki, oslobađajući programera od razvijanja složenih i često netočnih SQL upita. ORM je također u mogućnosti formulirati specifične upite prema korištenom sustavu za upravljanje bazom podataka (eng. DBMS – Database Management System), upotrebom određenih izraza trenutne instalirane verzije SQL-a.

WINDOWS COMMUNICATION
FOUNDATION (WCF)

Komunikacija klijent-poslužitelj unutar Fluentis aplikacije odvija se na određenoj razini: Windows Communication Foundation. Fluentis podržava WCF verziju od 4,5 pa nadalje. Da bi se ubrzala i pojednostavila komunikacija između potrošača Web usluga i poslužitelja zaduženog za njihovo raspolaganje, integrirane su dodatne komunikacijske tehnologije temeljene na WCF razini, poput: WCF podatkovne usluge 5.0 i JSON biblioteke (JavaScript Object Notation).

USER INTERFACE
INDEPENDENT (NO-GUI)

Fluentis GUI dizajniran je za interoperabilnost u SOA okruženju i komunikacijom korisnik-stroj i stroj-stroj. To ukazuje da bilo koje sučelje može biti funkcionalno. Standardno referentno sučelje razvijeno je kroz definiciju u XAML formatu (Extensible Language Mark-up Language) kako bi bilo upotrebljivo i u WPF načinu (Windows Presentation Foundation) i putem Weba u Silverlightu (unutar web preglednika) i u mobilnom okruženju uz pomoć Windows Phone 8.0 ili WindowsRT. Stvaranjem sučelja u HTML5 formatu moguće je koristiti knjižnicu za pristup platformama koje nisu Microsoftove.

Saznajte što Fluentis može napraviti za Vas

Fluentis ERP per PMI

PARTNERI

Prvi ERP sustav koji Vam omogućava da brzo aktivirate vaše klijente u Cloudu, u tri dostupne konfiguracije, pa čak i da ih prilagodite, bez dodatnog i zahtjevnog konfiguriranja. Isprobajte besplatno Fluentis Experience na 30 dana ili otkrijte kako postati Fluentisov distributer u području PARTNERSTVA.

TVRTKE

Isprobajte pogodnosti Fluentis ERP sustava: testirajte besplatno aplikacijuna 30 dana , samostalno i uz podršku naših operatera.

PARTNERI

Prvi ERP sustav koji Vam omogućava da brzo aktivirate vaše klijente u Cloudu, u tri dostupne konfiguracije, pa čak i da ih prilagodite, bez dodatnog i zahtjevnog konfiguriranja. Isprobajte besplatno Fluentis Experience na 30 dana ili otkrijte kako postati Fluentisov distributer u području PARTNERSTVA.

Fluentis ERP per PMI

TVRTKE

Isprobajte pogodnosti Fluentis ERP sustava: testirajte besplatno aplikacijuna 30 dana , samostalno i uz podršku naših operatera.