Opseg proizvodnje obično ima potrebu za integriranim upravljanjem proizvodnim ciklusom, počevši
planiranja samog proizvodnog procesa, do prodaje, nabave materijala, kao i do proizvodnje s obzirom
na vrijeme i na korporativnu profitabilnost. Optimizacija i racionalizacija troškova i resursa ovih
procesa predstavlja konkurentni poslovni faktor s obzirom na današnje tržište. Još je jedan dodatni
važan aspekt svih ovih procedura redukcija sekvencija obrade kroz potpunu integraciju i razmjenu
informacija između svih sudionika, kao i krajnjih korisnika i dobavljača. Tako postaje moguće povećati
fleksibilnost tvrtke i kvalitetu usluge, što su važni aspekti koji dovode do uspjeha proizvodnog poduzeća.

U ovom kontekstu Fluentis ERP pruža važnu podršku u cilju reorganizacije i optimizacije
poslovnih odluka, racionalizacije troškova, kontrole učinkovitosti proizvodnje, racionalizacije zaliha
te kontrole kvalitete proizvoda i profitne marže.
Ovom sektoru pripada više vrsta poduzeća koja upravljaju poslovanjem primjenjujući različite strategije
proizvodnje: prva kategorija poduzeća fokusira se na serijsku proizvodnju, dakle slijedeći logiku Make To
Stock
, dok se druga kategorija bavi izradom po narudžbi u skladu s logikom Make To Order.
Konsolidirano iskustvo na tržištu omogućilo je Fluentisu postizanje čvrste radne metode tipa Agile i koja
dozvoljava učinkovito izvršenje projekata i kontrolu implementacija s niskim TCO-om i brzim povratom
ulaganja.

Rješenje Fluentis Manufacturing posjeduje vlastiti MES (Manufacturing Execution System) koji omogućuje kombinaciju
optimizacije i fleksibilnosti proizvodnih i logističkih procesa s kontrolom nabave, dostupnosti materijala i
proizvodnih resursa.
Područje MES-a karakterizirano je algoritmima ATP (Available To Promise) koji je nužan u okviru podrške
komercijalnom odjelu, MRP I. i II. za optimizaciju nabave materijala i učinkovitosti resursa te CRP (Capacity
Resource Planning) za upravljanje utovarom radnih centara, predstavljenima u specifičnim dijagramima Gantt.
U okviru dodatnih rješenja potrebno je također svratiti pažnju na aplikaciju Business Intelligence, koja pruža
tvrtkama mogućnost praćenja indeksa učinkovitosti poduzeća, kontrolu i preciznu prognozu proizvodnje.
Uz to je moguće integrirati rješenja PDM-a i povećati učinkovitost tehničkog odjela, primajući automatski u
Fluentis sve tehničke podatke koji potječu iz CAD-a, centralizirajući informacije i upravljanje kompletnim
ciklusom proizvodnje.

Fluentis ERP također djeluje na području kvalitete, poboljšavajući kontrolu nad ulaznim materijalima i
aktivirajući sljedivost kontrole i mjerenja gotovih proizvoda. Specifične funkcionalnosti prisutne su također u odjelu nabave za pravilno upravljanje dobavljačima i
optimizaciju zaliha. Fluentis ERP pruža nabavi sve nužne informacije u cilju pravilnog odabira opskrbe,
uzimajući u obzir različite parametre kao što su cijena, vrijeme isporuke i dobavljači.

Specifične su funkcionalnosti dodatno u stanju povećati unutarnju i vanjsku logističku učinkovitost s
Wi-Fi alatom WMS i uređajima s dodirnim zaslonima, integriranim u cilju postizanja fleksibilnosti, brzine,
informacijama u realnom vremenu i smanjenja pogrešaka.
Konkretno, procedure interveniraju u okviru automatizacije procesa utovara i istovara materijala, optimizacije isplate,
logike skladišta te ubrzanja izvršenja naloga i primanja materijala.

Upravljanje lotovima i serijskim brojevima u cilju sljedivosti proizvodnje predstavlja jedan od odlučujućih faktora
koji jamči kvalitetu proizvodnih postupaka.
Nativni modul CRM postiže dvostruki cilj organiziranja pretprodajne faze i poboljšanja prodajnog procesa
inovativnim alatima koji omogućuju stalni pristup informacijama povezanima s kupcima i prospektima te praćenjem
poslovnih prilika.
Uz to, moguće je aktivirati i konfigurator proizvoda koji optimizira upravljanje komercijalnom ponudom,
pružajući klijentu kvalitetnu uslugu.

Case study