Polje prehrane ima priličnu potrebu za održavanjem praćenja prehrambenih proizvoda, od ulaza
u skladište do procesa transformacije i prodaje krajnjem kupcu.

Fluentis prati prehrambena poduzeća tijekom delikatnih procesa inovacije i poboljšanja
performansi. Jedna je od glavnih potreba ovog sektora raspolagati alatom koji je u stanju učinkovito
i potpuno sigurno pratiti različite korake proizvodnog ciklusa u skladu s pravilima o sigurnosti
prehrambene industrije. Fluentis Food&Beverage omogućava brži ciklus razvoja proizvoda, učinkovitije
upravljanje logistikom i napredno praćenje sljedivosti proizvoda.

Prednosti za industriju Hrane i Pića

Skladište i Logistika

 • Vaganje i etiketiranje
 • Praćenje toka materijala
 • Smanjenje zaliha
 • Upravljanje praznom ambalažom
 • Planiranje dostave
 • Upravljanje i optimizacija transportnih troškova
 • Upravljanje paletama i kontejnerima
 • Upravljanje SSCC etiketama i kontejnerima
 • Automatsko generiranje lista za podizanje artikala kroz automatsku analizu dostupnosti i datuma isteka
 • Integrirano upravljanje skladišnim kretanjima s pomoću radiofrekvencijskih uređaja – RFID
 • Dvostruka „stvarna” jedinica mjere
 • Upravljanje faktorima konverzije (jedinica mjere koja se razlikuje između nabave i prodaje)
 • Automatizirana skladišta
 • Lotovi i rokovi trajanja (engl. best before), FIFO i FEFO (First Expire First Out)
 • Praćenje isporuke proizvoda s vrlo kratkim rokom trajanja
 • Proizvodni nalog koji preuzima sirovine iz skladišta
 • Obračun roka trajanja proizvoda
 • Analiza proizvoda po roku trajanja
 • Specifične funkcije za upravljanje skladištem s proizvodima koji zahtijevaju obradu s porcijama (meso), s pakiranjem (riba) i s etiketiranjem u skladu sa zakonom (lot, porijeklo, rok trajanja) i s proizvodima koji zahtijevaju istodobno upravljanje dvostrukim mjernim jedinicama ili s cjenicima po „vremenu”
 • Upravljanje bar-kodovima materijala od ulaza do izlaza, internima ili od dobavljača

Komercijalno Područje

 • Sinkronizirano upravljanje poslovnim procesima
 • Upravljanje distribucijskim kanalom i ugovorima s trgovačkim lancima
 • Upravljanje prodajnim mjestima, direktno ili kroz uvoz/izvoz važnih informacija putem FTP-a
 • Upravljanje nagradama, poticajima i poklonima (bonusi određeni na temelju vrijednosti prodaje, broja prodajnih komada i prodane težine)
 • Upravljanje provizijama zastupnika
 • Upravljanje rabatima
 • Workflow (parametarske kontrole toka umetanja i autorizacije narudžbe)
 • Asortiman (mogućnost da se pri narudžbi odabiru isključivo katalozi artikala dostupnih klijentu)
 • Integracija glavnih standarda EDI
 • Integracija SFA-a za pokušaje prodaje (povećanje učinkovitosti u dijeljenju novih prospekata, obilazaka i povrata kredita)
 • Tablice cijena potrošnje sirovina
 • Prikupljanje narudžbi od trgovačkih predstavnika putem terminala
 • Upravljanje naknadama troškova trgovačkih predstavnika kroz mrežnu stranicu koja komunicira s bazom podataka sustava
 • Slanje naplatne datoteke u različitim formatima koje upotrebljavaju trgovački lanci (Indicod, Filconad, Edifact itd.).

Proizvodnja

 • Upravljanje sastojcima, recepti i postotci
 • Tehnička kartica artikla (sastojci)
 • Upravljanje fazama obrade i poboljšanje planiranja proizvodnje
 • Planiranje proizvodnje (Make To Stock, Make To Order)
 • Obračun troškova
 • Obračun predračuna artikla
 • Integracija proizvodnih uređaja
 • Upravljanje varijantom težine i dvostrukom jedinicom mjere
 • Upravljanje proizvodnim ciklusima po liniji, centru rada ili mašini
 • Upravljanje proizvodnjom po lotovima
 • MPS i MRP planiranje, scheduling
 • Integracija procesa proizvodnje i prodaje
 • Predviđanje potreba i planiranje konačnog kapaciteta
 • Praćenje kvarljivosti proizvoda
 • Backflushing (računovodstveni sustav koji primjenjuje proizvodne troškove tek u trenutku kada postotak završetka ciklusa proizvodnje dostigne 100 %)
 • Automatska analiza dostupnosti i prijedlozi proizvodnih naloga i dobavljača
 • Prijedlozi proizvodnje po glavnoj ili alternativnoj liniji
 • Preuzimanje proizvoda kroz bar-kodove s analizom po datumu isteka valjanosti i upravljanja lotom
 • Unos proizvodnje s automatskim generiranjem lota i roka valjanosti
 • Spajanje s pomoću sučelja s vagama i printerima etiketa
 • Automatska detekcija vremena rada
 • Multidimenzionalne statistike za direktne i indirektne troškove proizvodnje.

Praćenje Sljedivosti

 • Sljedivost i praćenje po lotovima
 • Usklađenost s normom „food law” CE 178/2002 i propisima zaštite okoliša
 • Upravljanje sigurnošću i lozinkama u okviru sustava
 • Elektronička osobna iskaznica proizvoda
 • Bar-kod sadržava informacije o lotu, artiklu i opisu koje su nužne kako bi omogućile pretragu porijekla i rekonstrukciju povijesti proizvoda (upravljanje bar-kodom GS1-128 tipičnim za prehrambeni sektor)
 • Upravljanje bar kodom EAN 128
 • Sigurnost i katalogiziranje proizvodne linije artikala, od sirovina do uvođenja proizvoda na tržište
 • Potpuno sigurno upravljanje tiskanjem etiketa proizvoda s odgovarajućom kategorizacijom.

Kontroling

 • Smanjenje troškova organizacije, proizvodnje i radne snage
 • Obračun troškova i inventari
 • Izvještavanje
 • Analize marži i profitabilnosti
 • Simulacije „what if”
 • Veća razmjena informacija između korisnika zahvaljujući pristupu bazi podataka za kontakt.

Case study