ERP software
za prehrambeni
sektor

Rješenje za upravljanje tvrtkama za Food&Beverage: precizno monitoriranje KPI-a

Fluentis ERP softver za prehrambeni Sektor prati tvrtke u sektoru Food&Beverage u delikatnom procesu inovacija i poboljšanja performansi. Prvi alat s kojim se mora suočiti tvrtka u tom sektoru je alat koji može učinkovito i sigurno kontrolirati različite korake proizvodnog ciklusa u potpunosti u skladu sa strogim sigurnosnim pravilima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.
Fluentis ERP omogućava generiranje bržih ciklusa razvoja proizvoda, osiguravajući učinkovito upravljanje logistikom i napredno praćenje ciklusa proizvoda i njegovu sljedivost.

 • Procesi proizvodnje, programiranja, planiranja i prodaje
 • Kontrola kvalitete
 • Sljedivost lota
 • Zakon o hrani CE 178/2002
 • EAN 128 upravljanje barkodom
 • Kontrola upravljanja i KPI (ključni pokazatelj performansi)
 • Skladište i logistika
 • Komercijala i prodajni agenti
 • Integrirani CRM za prikupljanje narudžbi

Fluentis ERP softver – Prehrambeni sektor: Izradite zalihe i narudžbu u skladu sa zakonom o hrani

Prehrambeni sektor karakterizira potrebu da se može pratiti upotreba različitih sirovina počevši od njihovog ulaska u skladište, pa sve do kontrole i nadgledanja povezanih procesa transformacije i prodaje do krajnjeg kupca. Također se mora upravljati kroz namjenski softver nizom procesa, od: proizvodnih, logističkih, komercijalnih, procesa kvalitete, kontrolom upravljanja i skladištenjem. Softver Fluentis ERP - Food Sector pokriva brojne proizvodne potrebe prehrambenog sektora i ima za cilj cjelovito i integrirano rješenje korisno za 360 ° upravljanje glavnim sektorski specifičnim problemima. Fluentis ERP je inovativan softver koji je sposoban integrirati naprednu tehnologiju u sektorsko znanje, uz mogućnost lakog konfiguriranja zahvaljujući fleksibilnosti i učinkovitoj parametrizaciji softvera. Zbog toga se Fluentis ERP lako prilagođava malim, srednjim i velikim tvrtkama i ima za cilj osigurati visoku razinu proizvodne učinkovitosti osiguravajući visoke standarde sigurnosti proizvoda.

Prednosti Fluentis ERP rješenja za prehrambeni sektor:

PROCESI PROIZVODNJE, RASPOREDA PLANIRANJA I PRODAJE
 • Upravljanje računima materijala, recepata i upravljanje postocima
 • Tehnički list predmeta (sastojci)
 • Upravljanje proizvodnim fazama i poboljšanje planiranja proizvodnje
 • Planiranje proizvodnje (izrada na bazi zaliha, izrada po narudžbi)
 • Raspored troškova
 • Izračun troškova
 • Integracija proizvodnog uređaja
 • Upravljanje varijantom težine i dvostruka mjerna jedinica
 • Upravljanje radnim ciklusima prema liniji, radnom centru ili stroju
 • Upravljanje proizvodnjom po LOT-u
 • Planiranje MPS-a i MRP-a (također s ograničenim kapacitetom)
 • Scheduling
 • Integracija proizvodnih i prodajnih procesa i predviđanje potreba
 • Praćenje pokvarljivosti proizvoda
 • Neposredno upravljanje povratnim informacijama izravno u sustavu
 • Radni centri i smjene

BACKFLUSHING
 • Računovodstveni sustav koji primjenjuje troškove proizvodnje samo kada postotak dovršenosti proizvodnje dosegne 100%
 • Proizvodni nalog i upravljanje radnim nalozima
 • MES (Manufacturing Execution System)
 • Analiza dostupnosti i prijedlozi za automatske proizvodne i opskrbne narudžbe
 • Prijedlozi za proizvodnju po receptu, glavnom ili alternativnom linijom
  principale o alternativa
 • Povlačenje proizvodnje putem barkodova s analizom prema datumu isteka i upravljanju LOT-a
 • Spajanje s vagama, pisačima s etiketama
 • Višedimenzionalna statistika za izravne i
  neizravne troškove proizvodnje
 • Upravljanje proizvodnjom hrane internih i trećih strana

SLJEDIVOST
LOT-a
 • Elektronska sljedivost proizvoda na cijelom lancu
 • Sljedivost LOT-a

ZAKON O HRANI
CE 178/2002

 • Usklađenost sa CE zakonom o hrani te sigurnošću hrane i okoliša
 • Upravljanje sigurnošću i lozinkama unutar sustava upravljanja

UPRAVLJANJE BARKOD
EAN 128
 • Elektronička osobna iskaznica proizvoda
 • Barkod sadrži podatke o lot-u, članku i opisu kako bi se moglo pratiti podrijetlo i na taj način rekonstruirati povijest proizvoda
 • Sigurnost i čvrstoća proizvodne linije proizvoda, od njegovih sirovina do stavljanja na tržište
 • Upravljanje potpunom sigurnošću ispisa proizvoda

KONTROLA UPRAVLJANJA I KPI
(KEY PERFORMANCE INDICATOR)
 • Smanjenje troškova organizacije, proizvodnje i rada
 • Obračun i zalihe
 • Analiza i statistika kupaca i proizvoda
 • Izvješćivanje
 • Analiza marži i profitabilnosti
 • Simulacija “što / ako”
 • Veća razmjena informacija između korisnika putem pristupa bazi podataka kontakata

SKLADIŠTE
I LOGISTIKA
 • Vaganje i označavanje
 • Praćenje protoka sirovine
 • Smanjenje zaliha i upravljanje ambalažom
 • Plan obilaska isporuka i upravljanje i optimizacija transportnih troškova
  dei costi di trasporto
 • Upravljanje paletama i spremnicima
 • Upravljanje SSCC naljepnicama i spremnicima
 • Lista za prikupljaje i pakiranje
 • Automatsko generiranje liste za odabir putem automatske analize raspoloživosti i datuma isteka
 • Integrirano upravljanje kretanjem skladišta s radiofrekvencijskim uređajima – RFID
 • Upravljanje zalihama i logistički lanac
 • Dvostruka "stvarna" mjerna jedinica
 • Automatizirano skladište
 • LOT-pvo i rokovi, FIFO (First In First Out) i FEFO (First Expire First Out)
 • Nadzor isporuke proizvoda i narudžba proizvodnje koja istovara sirovine iz skladišta
 • Proračun roka trajanja proizvoda i analiza proizvoda istekom roka valjanosti
 • Kontrola prinosa
 • Specifične funkcije upravljanja skladištem s proizvodima koji zahtijevaju porcioniranje (meso), pakiranjem (riba), označavanjem u skladu sa zakonom i s proizvodima za koje je potrebno upravljanje dvostrukom suvremenom jedinicom za mjerenje ili s "vremenskim" popisima

KOMERCIJALNO PODRUČJE I
PRODAJNI AGENTI
 • Sinkronizirano upravljanje komercijalnim procesima i velikim distribucijskim kanalom GDO
 • Upravljanje prodajnim mjestima, izravno i sa FTP import/export podataka od interesa
 • Upravljanje nagradama, poticajima i bonusima
 • Upravljanje agencijskom komisijom
 • Kaskadni popusti, upravljanje kampanjom i promocije
 • Upravljanje cjenikom po kupcu / proizvodu
 • Radni proces, parametričke kontrole protoka umetanja i autorizacije prodajnih naloga
 • Asortiman s mogućnošću odabira naloga u narudžbi kataloga predmeta koji su dostupni kupcu
 • Integracija glavnih EDI standarda
 • SFA integracija za pokušaj prodaje
 • Izvještaj o troškovima i potrošnji sirovina

INTEGRIRANI CRM
ZA PRIKUPLJANJE NARUDŽBI
 • Narudžbe putem interneta
 • Prikupljanje naloga putem terminala za agente
 • Integrirani CRM u cloud-u
 • Podrška post prodaje
 • Upravljanje povratima agencijskih troškova
 • eRačun - elektroničko izdavanje računa
 • Slanje informacija kupcima, dobavljačima i potencijalnim tvrtkama prema glavnim izgledima tipičnim za distribucijske tvrtke velikih razmjera (Indicod, Filconad, Edifact itd.)


Prehrambeni sektor

 

Prehrambeni sektor

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku