Područje Logistike
(WM) Warehouse
Management

Area Gestione Magazzino

Upravljajte robom ili zalihama materijala i postupcima utovara/istovara


U području logistike tvrtke Fluentis ERP pronalazimo postupke koji se odnose na upravljanje kretanjem robe na zalihama. Ovo područje uključuje dokumente koji se odnose na pasivni i aktivni ciklus kao i na unutarnja kretanja koja se odnose na procese transformacije proizvodnje. Područje logistike uključuje sve funkcije odjela za logistiku koji je u stanju pratiti kretanje robe unutar i izvan organizacije tvrtke.

PREDNOSTI

 • Upravljanje raznim izvedbama robe
 • Upravljanje zamjenskom robom
 • Upravljanje robom koja se povlaći
 • Upravljanje višestrukim skladištima, lokacijama proizvodnje
 • Upravljajte serijama:
 • Upravljanje serijskim brojeima (ili LOT-ovima)
 • Upravljanje UDC-om
 • Upravljanje lokacijom
 • Zaliha i dostupnost za kupca / artikal / izvedbu / LOT
 • Upravljanje ambalažom
 • Upravljanje listom za prikupljanje
 • Upravljanje planovima isporuke
 • Upravljanje mobilnim skladištima

Što možete napraviti s područjem logistike Fluentis?

SKLADIŠTE
I LOKACIJE

Mogućnost upravljanja skladištima na određenim lokacijama. Skladišta mogu biti fizička ili logička, unutarnja ili vanjska. Lokacije definirane u skladištima su na više razina te mogu biti fizičke ili logičke. Struktura stabla pomaže korisniku u njihovom definiranju i korištenju. Lokacijama se može upravljati pomoću logike punjenja na temelju veličine ili dosega.

SKLADIŠTNI
ZAPISI

Mogućnost automatskog ili ručnog stvaranja utovara / istovara robe koristeći logična, a ne samo fizička skladišta. Omogućuje upravljanje različitim suvremenim mjernim jedinicama. Uzroci skladišta predstavljaju koristan "template" za vođenje korisnika u kontekstu ispravnog unosa podataka.


LOT-ovima

Upravljanje LOT-ovima pruža mogućnost rukovanja stavkama za serijske količine, kako ulaznih tako i izlaznih. Definicija koda LOT-a potpuno je dinamična i razlikuje se od izvedbi do dobavljaća. LOT-ovima se može upravljati odgovarajućim statusima kako bi se pratila sukladnost robe u kontekstu istog. Politikama povlačenja mogu se upravljati u LIFO, FIFO, FEFO ili ručnim povlačenjem.


SERIJSKIM BROJEM

Stavke u skladištu Fluentisa moguće je premještati kroz upravljanje serijskim brojevima i LOT-ovima. Kroz ovo upravljanje moguće je pratiti prisutnost jednog predmeta na svim područjima, od kupnje, proizvodnje i prodaje.

UPRAVLJANJE TRANSPORTNIM
JEDINICAMA

Upravljanjem UDC-om moguće je rukovati predmetima na agregatni način, to jest kroz "stavke" količina, koje se obično grupiraju u kontejnere, kao što su palete, kutije, stalci itd. Kretanje robe kroz odgovarajuće kodirane kontejnere omogućava brzu i jednostavnu identifikaciju logističkih operacija kako bi se ubrzale i vrlo brzo identificirale stavke robe koja se nalazi u skladištu ili u proizvodnji.

UPRAVLJANJE
PACKING LISTOM

Lista za pakiranje je tipičan logistički dokument koji određuje popis dijelova sadržanih u paketu. Iznutra su navedeni detalji pakiranja i njihov sadržaj kao što su težina, dimenzije, količine itd. Obično se koristi u izvozu i mora biti priložen prodajnom računu. Lista pakiranja koristi se za upravljanje UDC-om (Load Unit-OM).

UPRAVLJANJE
PICKING LIST

Lista za preuzimanje ili popisna lista, tipičan je logistički dokument koji skladištaru omogućava da pokupi robu iz skladišta kako bi je pripremio za moguće područje otpreme. Preuzimanje se obično koristi za interne procese prijenosa robe i ne predstavlja fiskalna kretanja. Obično je popis za preuzimanje funkcionalan za naknadno izdavanje DDT-a dok mu nije namjenjeno produktivno skladište WIP-a.

UPRAVLJANJE PLANOVIMA
UTOVARA ILI ISPORUKE

Upravljanje planovima za utovar koristan je postupak za logističko-komercijalni odjel. U osnovi se obrada bavi analizom prihvatljivosti narudžbi kupaca što moguće s obzirom na dostupnost robe na zalihama. Ovim postupkom operater može lako dogovoriti otpremu narudžbe kupca, izdavanje listića za dostavu pošiljke ili otpremnice i isporuku robe u skladište za željenu pošiljku. U osnovi obavite tri operacije, međusobno povezane kroz jedno sučelje.

POPIS INVENTARA

Mogućnost izrade popisa inventara omogućava rukovoditelju laku pripremu dokumenta s popisom predmeta i knjigovodstvenim postojanjem za svaki materijal, također naznačujući skladište i mjesto u kojem se nalazi. Operator će se brinuti za provjeru fizičkih i računovodstvenih zaliha kako bi mogao lako konstruirati stavke za prilagodbu ako se dvije informacije (fizička i računovodstvena) ne poklapaju zajedno. Upravljanje rotirajućim inventarom omogućuje blokiranje i izoliranje određenog područja skladišta (na primjer lokacije) kako bi se mogao brzo pristupiti provjerom postojanja, brzo pripremiti relativna podešavanja i rehabilitirati sam prostor nakon dovršetka „operacija. To uvelike smanjuje teret upravljanja fizičkim zalihama.

Želiš li saznati više o Fluentis ERP rješenju?

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku