Stvaranje kontrolnih algoritama koji djeluju neovisno o fizičkoj osobi

Zahvaljujući tehnologiji BPM moguće je, nakon definiranja uloga i odgovornosti svakog poslovnog resursa,
dodijeliti određene neinteraktivne aktivnosti algoritmima kontrole koji funkcioniraju neovisno o fizičkoj
prisutnosti izvora. Tako nastaje automatsko evidentiranje kritičnih situacija o kojima se dobivaju informacije
putem e-pošte, a tako se prenose i operateru u realnom vremenu.

Case study