3 načina na koji ERP može pojednostaviti Change Management

Facebook Facebook

3 načina na koji ERP može pojednostaviti Change Management

Change Management e ERP

U svijetu koji se sve više digitalizira, tvrtke se neprestano razvijaju: promjene su na dnevnoj bazi i tiču ​​se procesa, tehnologija i korporativnih strategija.
Procesi legacy postupno se ukidaju kako bi se osiguralo optimalno korištenje resursa i infrastrukture. Međutim, takve inicijative često uključuju velike promjene u unutarnjim procesima kojima je teško upravljati

Change Management uključuje sve mjere koje tvrtka koristi kako bi se pripremila za korporativnu promjenu. Uključuje različite metodologije za optimizaciju resursa, dodijeljenog budžeta i operacija postojećih projekata. No, Change Management nije samo u projektima i procesima; on također uključuje ljudske resurse i kako utječu promjene na njihove uloge.
Potrebno je pripremiti, podržati i opremiti svoje osoblje da usvoji predložene izmjenejer se u protivnom mogu dogoditi neočekivane posljedice

U tvrtkama koje koriste ERP sustav, Change Management će sigurno biti mnogo intuitivni aspekt. To je zato što ERP omogućava agilnu razmjenu podatakašto je temeljni preduvjet za Change Management. Tijekom bilo kakve unutarnje promjene ili transformacije, tvrtke s strukturiranim ERP-om također su spremnije suočiti se s izazovima povezanima s pristupom podacima irizikom gubitka istih.

U ovom ćemo članku opisati 3 načina na koji ERP sustav može podržati operacije upravljanja promjenama.

1. ERP omogućuje pristup ažuriranim podacima iz jednog izvora

Svaki put kada se jedno poduzeće susretne sa inicijativom Change Management-a, potrebno mu prikupiti sve tražene podatke. Tvrtke koje se najbolje pripreme prikupljanjem, arhiviranjem i pružanjem točnih podataka svim uključenim stranama, najbolji su kandidati za uspješno provođenje inicijative Change Management-a.

Kako ERP sustav pomaže?

Svi ERP sustavi imaju jedinstvenu bazu podataka koja podržava više funkcija. Umjesto da imaju odvojene baze podataka za različite odjele, tvrtke imaju pristup jedinstvenom izvoru podataka, što dovodi do veće vidljivosti i pojednostavljenja između različitih odjela. To također olakšava rukovodstvo operacijama upravljanja promjenama koje moraju preuzeti.

Nadzorne ploče ERP-a nude vizualne opise glavnih poslovnih mjernih podataka Pomoću grafikona i obojenih traka. Za Change Management od presudne je važnosti da svi operateri imaju pristup mjernim podacima kako bi uspješno nadgledali i mjerili promjene u tijeku

Mogućnost izvlačenja podataka u stvarnom vremenu povećava razinu svijesti o promatranom stanju, a to znači da i vodstvo i operativni resursi imaju ristup točnim i ažuriranim informacijama u svakom trenutku.

Što bi trebali raditi?
Za ispravno Change Management provjerite jeste li identificirali i povezali sve svoje izvore podataka,poput Financija, Prodaje,, Ljudskih resursa i upravljanje zalihamau svoj ERP sustav.

2. ERP povezuje sve odjele radi bolje komunikacije

Komunikacija je još jedan ključni aspekt upravljanja promjenama. Jasno priopćavanje namjere i implikacija promjene presudno je za uspjeh inicijative. Bez potpunog razumijevanja budućih promjena procesa, prirodno je da se zaposlenici osjećaju zbunjeno o tome kako će promjena utjecati na njihove postojeće uloge i odgovornosti. Resursi bi također trebali biti u mogućnosti da otvoreno komuniciraju s upraviteljima promjena u slučaju nejasnoća.

Kako ERP sustav pomaže?

ERP sustav nudi centraliziranu bazu podataka nespecifičnu za pojedine menadžere ili odjele. Ovi podaci su dostupni svima i komunikacija se uvijek može pratiti u jednoj bazi podataka. Svi odjeli mogu vidjeti cijeli sustav u akciji i razumjeti njihovo točno mjesto i ulogu u sustavu.

ERP sustav osigurava dijeljenje poruka između različitih odjelakao što su prodaja, služba za korisnike, proizvodnja, logistika i računovodstvo. To osigurava pojednostavljene svih aktivnosti i dobru komunikaciju između poslovnih jedinica tijekom Change Management procesa.

Što bi trebali raditi?
Uključite sve odjele
u svoje inicijative za Change Management tako da su svi obaviješteni i dobivaju iste informacije.

ERP štiti vaše podatke tijekom promjena

Tijekom bilo kakve izmjene procesa ili unutarnje transformacije najveći rizik tvrtke je gubitak podataka a u većini slučajeva taj gubitak proizlazi iz ljudskih grešaka. Postoji mogućnost da važni podaci mogu biti duplicirani ili prevedeni pogrešno tijekom internih aktivnosti.

Kako ERP sustav može pomoći?

ERP sustavi osiguravaju da samo ovlašteno osoblje može mijenjati ili ažurirati podatke. Tvrtke mogu definirati definirati kontrole pristupa na temelju uloga korisnika. Za procese modifikacija, samo ovlašteni korisnici mogu kreirati, ažurirati i zatvarati zadatke dodijeljene različitim operaterima. Softver također održava detaljne evidencije revizija kako bi se pratio tko je izvršio promjene na postojećim podacima. To osigurava potpunu vidljivost tako da korporativni podaci ostaju zaštićeni u svakom trenutku.

Što bi trebali raditi?
Implementirati kontrole pristupa radi zaštite osjetljivih podataka od neovlaštenog pristupa. Pažljivo pregledati korisnike i ograničiti ERP pristup na strogo potrebno osoblje. Uz to, integrirati sigurnosne mjere poput dvofaktorske provjere autentičnosti za firewall ERP alata.

 

Zaključak

Za uspješno provođenje inicijative za Change Management potrebna je suradnja svih odjela poduzeća: ERP rješenje olakšava takvu suradnju i omogućava pojednostavljenje promjena u procesima uz minimalan utjecaj na produktivnost.

Kao što je raspravljano u ovom članku, sve bi to bilo moguće ukoliko se poduzmu neke konkretne mjere, poput povezivanja svih izvora podataka na ERP sustav, uključivanjem cijelog osoblja kako bi se osigurala dosljedna komunikacija i provodila kontrola pristupa osjetljivim podacima radi boljeg upravljanja procesima modifikacije

 

Izvor: www.softwareadvice.com

 

Facebook Facebook