Koje značajke ne mogu nedostajati u ERP-u?

Facebook Facebook

 Trenutno tržište pokreće vrlo fleksibilna potražnja,klijent je apsolutni akter.

Cilj svake tvrtke je zadovoljiti potrebe kupaca.Prilagodba proizvoda i poštivanje rokova isporuke temeljni su elementi uspješne tvrtke.
Sve veća konkurentnost tržišta i sve veća složenost više pažnje posvećuju zadovoljavanju stvarnih potreba kupca, a ne internih potreba.

Informacijski sustav stoga mora biti u stanju integrirati sve aspekte poslovanja, od planiranja do realizacije proizvoda ili usluga, ali i prodaje, nabave i marketinga. Kako bi odgovorili na nove i promjenjive potrebe klijenata u ranim 90-ima, pojavili su se prvi ERP sustavi (Enterprise Resource Planning), akronim koji je skovao Gartner rođen je da ukaže na softver usmjeren na rješavanje problema upravljanja i integracije protoka informacija što omogućava jedinstven pogled na upravljanje tvrtkom. ERP stoga podržava, integrira i automatizira industrijske procese..

ERP sustav karakterizira niz funkcionalnih modula dizajniranih da pruže podršku poslovnim procesima, ali…

Koji su najvažniji obrazci i funkcije sustava upravljanja?

Evo nekoliko strateškijih značajki:

1)    Financije i kontrola: bavi se svim poslovima koji se odnose na računovodstvo i kontrolu upravljanja. To je bio prvi sektor koji je informatiziran, iako je danas napredak prema kompjutoriziranom postupanju s drugim poslovnim područjima u stvari smanjio funkciju ovog sektora.

2)    Logistike: obuhvaća sve aktivnosti u vezi s fizičkim protokom materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda i sirovina. Ovaj je modul strateški za tvrtku, jer u najnaprednijim sustavima omogućuje i prepoznavanje fizičkih lokacija proizvoda, praćenje podrijetla i odredišta skupina proizvoda (serija) ili pojedinačnih proizvoda (serijski brojevi). Konačno, omogućuje rad s djelomičnim ili potpuno automatiziranim rukovanjem.

3)    Prodaja i distribucija: bavi se definiranjem komercijalnih karakteristika proizvoda i kupaca, uspostavljanjem ugovornih uvjeta, pružanjem informacijske podrške za operativne funkcije kao što su kreiranje ponuda, unošenje otvorenih i izvršnih naloga, definiranje pošiljaka, kreiranje otpremnih dokumenata. U najnaprednijim sustavima, pored ovih osnovnih funkcija, dostupni su postupci za rad s kupovnim skupinama i trgovačkim lancima, upravljanje otvorenim narudžbama, definiranje složenih tokova kontrole, provjere valjanosti i otpreme te organiziranje udaljenih distribucijskih centara.

4)    Planiranje proizvodnje: cilj ovih funkcija je organiziranje strojeva, postrojenja i radnika koji su uključeni u proces proizvodnje. Organizacija proizvodnog sustava uključuje donošenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih odluka koje značajno utječu na ekonomski rezultat tvrtke. Optimizacija postupka teži smanjenju troškova proizvodnje, a uz to je visoka razina kvalitete gotovog proizvoda.

5)    Upravljanje kupcima:: pažnja kupaca danas je postala temeljni aspekt za tvrtke kako u fazi pretprodaje (CRM), tako i nakon prodaje (služba za korisnike).

6)    Upravljanje projektima: aktivnosti usmjerene na realizaciju ciljeva i ciljevi projekta.

Svaka funkcionalnost i obrazac moraju se ocjenjivati u skladu sa stvarnim potrebama tvrtke, a u mnogim se slučajevima osnovne funkcije moraju prilagoditi kupcu, ali danas, kako bi ostale konkurentne, tvrtke moraju usvojiti informacijski sustav koji im omogućuje da se natječu i ističu na globalnom tržištu.

Vratite se na temu ODGOVORI PARTNERIMA.

Facebook Facebook